خدمات انبارداری پالت خدمتی نوین از موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات و در راستای بهینه‌سازی صنعت نشر کشور

نشانی: تهران، خیابان دماوند، خیابان اتحاد، خیابان یازدهم پلاک 50

تلفن  ٧٧٧٩٠١٦٤-021

تماس از طریق تلگرام 09395751797 

دریافت بروشور معرفی پالت

درباره پالت

خدمتی نوین از موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات ، در راستای بهینه سازی صنعت نشر کشور

ما را دنبال کنید