افتخار همکاری با بیش از سی ناشر برتر کشور

  • دریافت، شمارش و تحویل کتاب به‌طور مستقیم از صحافی
  • چیدمان مناسب و استاندارد در فضایی ایمن
  • تعهد در قبال میزان موجودی، خرابی و صدمات ناشی از حوادث
  • ارسال به موقع به مراکز توزیع مورد نظر ناشر
  • حفظ حریم خصوصی ناشر

تا کنون افتخار همکاری با این ناشران را داشته ایم​

درباره پالت

خدمتی نوین از موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات ، در راستای بهینه سازی صنعت نشر کشور

ما را دنبال کنید